Het sprongantwoord.

Met een 6-kaart en minstens 13 punten en is mancheforcing.

Een volgbod moet een doel dienen:

1. Het aangeven van een uitkomst.
2. Het wegnemen van biedruimte bij de tegenpartij (vooral het blokkeren van biedingen in een hoge kleur).
3. Een eerste aanzet op weg naar een eigen contract.

Opmerking: een slecht volgbod op 2-niveau wordt vaak afgestraft. Wat op 1-niveau nog wel kan is op 2-niveau vaak een riskante zaak. Het volgbod op 2-niveau moet dan ook gebaseerd zijn op een goede kleur, tenminste een 5-kaart en bij voorkeur een 6-kaart. Een goede vuistregel is, dat de troefkleur niet meer dan 1 à 2 verliesslagen mag bevatten.

Met een vierkaart, waarvan 3 honneurs, mag je ook op 1-niveau een volgbod doen.

Het sprongvolgbod in een kleur.

Zwak: 6-kaart en 3/5 - 10/12 punten (soms 5-kaart)
Sterk: goede 6-kaart 11-13 ptn.

Risico mag worden genomen, vooral niet kwetsbaar tegen kwetsbaar. Het risico mag groter zijn naarmate meer biedingen van de tegenpartij, met name biedingen in een hoge kleur, worden geblokkeerd.

Het sprongbod in een kleur na 1SA.

Dit sprongbod is gereserveerd voor sterke éénkleurenspellen met sleminteresse. De kleur moet goed zijn, een 6-kaart of langer en tenminste HB10 aan top. Een tweede kleur is niet aanwezig. De antwoorden zijn eenvoudig: zonder sleminteresse wordt afgezwaaid naar 3SA of naar de manche in de hoge kleur.
Sprongbiedingen...