Over dit onderwerp is veel te publiceren en dat zullen we regelmatig doen. Denk aan: Journalist, KBP, Lavinthal, MUD, Odd-even, Revolving discards, Romeinse discards, troefecho en distributiesignalen.

Dit eerste artikel nog even simpel, spreek deze basisprincipes af:

1. Als de partner uitkomt: beken met een aan- of afsignaal.
2. Als de leider een kleur aanspeelt: beken met een distributiesignaal.
3. Bij niet bekennen: signaleer aan of af in de bijgespeelde kleur.

Wijk niet af, tenzij duidelijk iets anders is afgesproken.

Er zijn natuurlijk altijd een aantal uitzonderingen.

Uitzondering 1: Tegen een troefcontract start partner met een Aas en er komt een singleton op tafel. Een aan- of afsignaaL heeft dan zelden zin. Geef daarom een kleurprefrentiesignaal (Lavinthal). De laagste kaart geeft voorkeur voor de laagst overgebleven kleur, de hoogste kaart voor de hoogste (Honneurs tellen niet mee). Zonder voorkeur gooit je een middenkaart.

Uitzondering 2: Tegen een troefcontract start partner met een Aas of een Heer en er verschijnt een Vrouw derde of langer in de dummy. Een aan- of  afsignaal heeft ook dan weinig zin. Geef een distributiesignaal. Partner weet dan hoeveel slagen hij in die kleur kan maken.

Uitzondering 3: Spreek af dat de start van een Heer tegen een Sans Atout om een deblokkade van een honneur vraagt. Van   A-H-B-T-6 of  H-V-T-9 start je dan met de Heer. Heeft partner dan de Vrouw of de Boer dan speelt hij die bij.
Zonder honneur geeft hij een distributiesignaal; aan of af is zeker zinloos.
Signaleren...