Het bieden van een nieuwe kleur hoger dan de openingskleur die de partner bij zijn bijbod heeft overgeslagen, noemt men reverse bieden. Een reverse-herbieding wordt altijd gedaan op 2-niveau.
Een herbieding op 1-niveau is dus nooit reverse, evenmin als een
SA-herbieding.

Een reverse-herbieding is sterk en garandeert dat er op 3-niveau kan worden gespeeld.
Een dergelijk bod belooft:

1. Een vrij sterke opening met 16-19 punten.
2. Tenminste een 5-kaart in de openingskleur en een 4-kaart in de tweede kleur.

Soms kun je met minder punten volstaan. Het gemis aan puntenkracht moet dan worden gecompenseerd door twee mooie lange kleuren.

Een reverse-herbieding is rondeforcing.

Na een 2-over-1 antwoord is een reverse-herbieding (vanaf 15 punten) van de openaar mancheforcing.

Als de openaar door een volgbod is gedwongen zijn tweede kleur , hoger dan de openingskleur, op 2-hoogte te bieden dan is reversekracht vereist als partner 6 punten kÓn hebben.
Heeft de partner 8-11 punten dan is er geen sprake van een
reverse-herbieding.

Ook als antwoordende hand kan, als tweede bijbod, een reversebod worden gedaan.
We spreken in dat geval van een reverse-antwoord.
Een reverse-antwoord is een tweede bijbod in een nieuwe kleur die hoger is dan de eerst geboden kleur. Ook hier wordt een sterke hand getoond en is mancheforcing.
Reverse bieden...