Kleur bekennen...

Ik heb het over de conventie van "De Vierde Kleur". Wellicht zijn er daarover nog veel misverstanden en ik heb er in ieder geval op de scheurkalender van Berry Westra recent weer iets over geleerd
(zie later). Eerst maar even de traditionele uitleg:

Hebben partners samen drie verschillende, echte kleuren geboden zonder sprong en staat de troefkleur nog niet vast, dan heet de ongeboden kleur de vierde kleur. Het principe is logisch en eenvoudig. Als er drie kleuren geboden zijn is het erg onwaarschijnlijk dat er nu juist in de vierde kleur gespeeld gaat worden. Dat is de reden dat een bod in de vierde kleur voor andere doeleinden wordt gebruikt.
Het garandeert geen lengte of kracht in die kleur, maar het dient om de bieding open te houden. Als regel ontkent het dekking in die kleur omdat met dekking er wel sans atout zou zijn geboden.
Deze conventie wordt gebruikt als er een goed alternatief ontbreekt.

Een bieding in de vierde kleur op 1-hoogte of op 2-hoogte is rondeforcing. Komt er een ontmoedigend antwoord, dan mag daar op gepast worden.

Een bod in de vierde kleur op 3-hoogte is mancheforcing.

Als we als partner dekking hebben in de vierde kleur dan is het onze eerste plicht om te reageren met een sans atout-bod. En hier nu wijkt Berry Westra af:

"Bij het antwoorden op de vierde kleur heeft het tonen van een driekaart steun voor partners hoge kleur voorrang op het aangeven van een dekking in de vierde kleur. Als je als vierdekleurbieder toch nog naar de dekking in die vierde kleur wilt informeren dan zul je een herhaalde vierde kleur moeten bieden!"

Het is maar dat u het weet als u kleur moet bekennen!
De vierde kleur conventie...