Ook bij een gezellige bridgeclub als de onze horen regels om de bridgeavonden soepel te laten verlopen (uittreksel “Competitie- en Wedstrijdreglement”):

1. De wedstrijden worden gespeeld conform de regels van de NBB, het boekje “Spelregels voor wedstrijdbridge”.

2. De speelavonden beginnen op tijd: 19.30 uur

3. Bij vermeende onregelmatigheden moet een arbiter worden gewaarschuwd. De beslissing van de arbiter is bindend.

4. Er wordt op tijd gespeeld. 30 min. per ronde, ook de laatste tafel.
Er wordt tijdig een signaal  gegeven dat het einde van de ronde nadert. Een nieuw spel mag dan niet meer begonnen worden.

5. Noord noteert het resultaat van het spel op het scoreformulier, oost controleert dit. Beide paren zijn verantwoordelijk voor het juist invullen van het scoreformulier.

6. Men moet zelf voor invallers zorgen.

7. Als je geen invallers hebt en op tijd (uiterlijk woensdag) afbelt krijg je de eerste keer een 40% score, de tweede keer 30%.
Afbellen:
Gerard Nas  06-55 88 36 65 of 024-7 85 12 68 (antwoordapparaat).

8. Invallerscores worden gecorrigeerd naar wat het oorspronkelijke paar zelf gescoord heeft naar de hoogste of de laagste score in een competitie.

9. Een paar dat in een niet-oorspronkelijke samenstelling speelt scoort minsten 45% en maximaal 55% van de op die speelavond maximaal te behalen punten.

10.Na elke competitieronde degraderen en promoveren er twee of drie paren.

11.Het Noord-Zuid paar ruimt aan het einde van de speel-avonden de tafel op.
Clubregels...