Bij Bridgeclub Waalsprong zijn de volgende bestuursleden actief:

Voorzitter:
Thea Evers
Secretaris/Vicevoorzitter:
Karin Muter
Penningmeester: Cor Driessen


Het bestuur is verantwoordelijk voor het wel en wee van de vereniging en zorgt er samen met onze wedstrijdleider voor dat wij op een plezierige wijze kunnen genieten van onze favoriete hobby.

Onze vereniging kent een ongedwongen karakter en een lage contributie. Het bestuur streeft ernaar om deze eigenschappen ook voor de toekomst te blijven waarborgen.
Bestuur...