Inleiding
09 February, 2009

Geen website zonder een mogelijkheid om te discussiëren over arbitrage. Via deze blog kunnen we elkaar daar naar hartelust over  informeren.

Om te beginnen maar eens de eerste regels in "De spelregels voor wedstrijdbridge." Die zijn glashelder en worden nog niet door iedereen begrepen:

"De spelregels zijn ontworpen om een juiste gang van zaken en een passende regeling vast te stellen, nadat van de juiste gang van zaken is afgeweken. Een speler die een overtreding begaat, behoort iedere opgelegde straf hoffelijk te ondergaan en iedere door de wedstrijdleider toegekende arbitrale score te aanvaarden. De spelregels zijn niet in de eerste plaats bedoeld voor het toekennen van straf in geval van onregelmatigheden, maar veeleer voor het herstellen van schade."

Corrie ad Toorn, in het bezit van CLA heeft aangeboden om voor arbitrage te worden ingeschakeld, waarvoor mijn hartelijke dank. Los van deze soms noodzakelijke activiteit tijdens de bridgeavonden zal ik haar vragen om zaken die via deze blog worden voorgelegd te beantwoorden.

Afwijken van biedregels
10 March, 2009
Anders dan veelal wordt aangenomen is het afwijken van biedregels geen spelovertreding. Preëmptief openen op een zeskaart of 1SA openen met 14 punten is niet strafbaar. Ook is het een misvatting dat je met een bepaald aantal punten verplicht bent om te bieden. Passen met een sterk spel is toegestaan, of het nu een vergissing betreft of een bewuste tactiek.

Wat niet mag is de tegenstanders verkeerd of onvolledig voorlichten. Zij hebben recht om alle afspraken die jij met je partner hebt gemaakt te kennen.

Accepteer bij een arbitrage de beslissing van de arbiter.

Optreden en fatsoen
10 March, 2009
Artikel 74 van de spelregels handelt over optreden en fatsoen. Helaas is dit het artikel dat het meest stelselmatig met voeten wordt getreden. Op vrijwel elke club. Vandaar de meest belangrijke punten uit dit artikel hieronder.

A. De juiste houding
1. Een speler behoort zich altijd hoffelijk te gedragen.
2. Een speler behoort zorgvuldig iedere opmerking of handeling te vermijden, die ergernis zou kunnen veroorzaken bij een andere speler of het genoegen van het spel zou kunnen verstoren.
3. Iedere speler behoort steeds op dezelfde correcte wijze te bieden en te spelen.

B. Fatsoen
Uit oogpunt van fatsoen behoort iedere speler:
1. Voldoende aandacht aan het spel te besteden .
2. Niet ongevraagd commentaar te leveren tijdens het bieden en spelen.
3. Geen kaart klaar te houden voordat hij aan de beurt is.
4. Het spelen niet onnodig te rekken met het oogmerk een tegenstander van zijn stuk te brengen.

C. Overtredingen tegen de juiste gang van zaken
De volgende handelingen worden beschouwd als overtredingen tegen de juiste gang van zaken:

1. Het gebruik van verschillende aanduidingen voor dezelfde bieding.
2. Een blijk van goed- of afkeuring ten aanzien van een bieding of een speelwijze.
3. Het nadrukkelijk kijken naar een andere speler tijdens het bieden of spelen.
4. Het tonen van een duidelijk gebrek aan interesse in een spel.
5. Het afwijken van het normale tempo van bieden of spelen met de bedoeling een tegenstander in de war te brengen.
6. Het onnodig verlaten van de tafel voordat het einde van de ronde is aangekondigd.

Arbitrage...